top of page

ירחון ROM 

מהדורה מס׳ 33

יוני

2002

לגירסת הדפסה

2

ד"ר מוריה לוי

מאת:

מאגר ידע של תובנות

ישנם סוגים שונים של תכנים אותם אנו מנהלים במסגרת מערכות ניהול הידע. כאשר אנו מדמיינים בעיני רוחנו מערכת ניהול ידע, בדרך כלל עולות בעיני...

זמן קריאה:

דקות

1

ד"ר מוריה לוי

מאת:

ניהול תכנים

אחד מתתי עולמות ניהול הידע קשור לניהול תכנים: Content Management. העוסק בניהול התוכן נתקל ודאי לא פעם בשלושה מושגים קשורים: וContent...

זמן קריאה:

דקות

2

ד"ר מוריה לוי

מאת:

מדידת השימוש בידע כמעודדת שינוי תרבותי

אחד ממרכיבי פרוייקט מכל סוג שהוא ובכללם פרוייקט ניהול ידע, הם המדדים. חשיבותם נובעת מהצורך להציג ROI (Return of Investment). המדדים...

זמן קריאה:

דקות

כתבות מקצועיות

חדשות וידיעות

עיתון מקופל

P2P Collaboration

אישה כותבת במחברת

קוראים מגיבים- דינה סילפין

יד כותבת במחברת

ציטוט- Carla O'dellAPQC

bottom of page