top of page

חדשות דצמבר 2005

כנס ניהול ידע של מגזין KM World

ב 15 לנובמבר התקיים זה השנה התשיעית ברציפות כנס ניהול הידע של מגאזין KM Worldבאמסטרדם. השנה, התמקד הכנס בצרכי הבכירים בארגון ועסק בכלים ואסטרטגיות הקיימים בשוק לשיפור ביצועים ארגוניים.

הכנס אירח 8 סדנאות שונות שכללו אינטראקטיביות והפעלה. רק סדנה אחת הייתה למעשה הרצאה. והקשר הישראלי... השנה הייתה בכנס, גם נציגות ישראלית מכובדת. שני ישראלים הנחו מושבים:

•ד"ר עדנה פשר: להציל את כדור הארץ- סדנה בת 30 משתתפים שדנו כיצד מתודות של ניהול ידע יכולות לתרום להבנת מצבו האקולוגי של כדה"א ולעורר מודעות רבה יותר לשימורו למען דורות העתיד. •רון דביר: ממארגי האירוע ומקיים תערוכת יצירות אומנות ברוח ניהול ידע - תערוכה ראשונה מסוגה שהציגה ציורים, פסלים, תמונות, איורים, שירים, ועוד בנושאים אשר ההשראה להם היא ניהול ידע או שנעשו ע"י מנהלי ידע

מועדון ניהול הידע הישראלי KMI- דור העתיד

ב- 10 לנובמבר, התקיים מפגש נוסף של מועדון ניהול הידע KMI (אנשים ומחשבים) במלון דניאל בהרצלייה בהנחייתה של מנכ"לית rom knowledgeware מוריה לוי.

במפגש זה, שהיה מעט שונה מהשאר המפגשים שקדמו לו (שעסקו ויעסקו בעתיד בהעברת מתודות וכלי ניהול ידע ליישום מיידי בארגון), זכו המשתתפים לסקירה מפי אתי הרשקוביץ- מפתחת תוכנית הלימודים "מדעי המידע" במש' החינוך, על תוכניות הלימודים בהווה ובעתיד בתחום "מדעי המידע" בבתי הספר התיכונים בישראל, השתתפו בפורום שולחן עגול בו קיבלו את ההזדמנות להשפיע על תוכניות הלימודים העתידיות, ונהנו מהרצאתו של ד"ר אשר עידן מרצה ל"אי.ביזנס", ל"BI" ול"ניהול ידע" במחלקה ללימודי מידע באוניברסיטת בר-אילן, על הדור השני והשלישי של ה- web והשפעתם על ניהול ידע בשנים הבאות.

המפגש שהיווה כאתנחתה מהפעילות הלימודית השוטפת, התגלה כמרתק, עורר עניין רב, והוגדר כהצלחה רבה.

bottom of page