top of page

חדשות- ינואר 2015

1. עם הכניסה לשנת 2015 גאים לשתף שחברת ROM בצמיחה, ומספר יועצים חדשים הצטרפו לחברה. מקווים להמשיך כך הלאה.

2. לקוח שלישי- מוקד השירות של 3M , החל להשתמש במערכת עומר, מערכת פרי פיתוחה של חברת ROM לניהול ידע במוקדי שירות. מאחלים להם בהצלחה, ונשמח לצרף עוד לקוחות עם מוקדי שירות קטנים-בינוניים.

3. קורס ניהול ידע הבא ייפתח בתאריך 29/04/15 (אחרי פסח). נא הקדימו הרשמתכם. לפרטים נוספים ניתן לפנות לימית עומר yamit@kmrom.com

4. חברת ROM מברכת את האוניברסיטה הפתוחה לרגל זכייתה בתחרות מצטייני המחשוב לשנת 2014 על מערכת מעין – מידע עסקי וידע ניהולי, בקטגוריית ניתוח נתונים (אנליטיקה)

מערכת מעין – מידע עסקי וידע ניהולי של האוניברסיטה הפתוחה, היא חלק מפרויקט אסטרטגי רב-שנתי לייעול תהליכי הפקת מידע.

חברת ROM, בהובלה של קרן הראל, ליוותה את מנהל המחשוב בהיבטים אסטרטגיים ובהיבטי ניהול ידע של הפעילות, ובעבודה משותפת יצרו חיבור מושלם של טכנולוגיה, חדשנות, וחזון אותם ניתן לסכם ב: שפה אחת, פלטפורמה אחת, חוויה אחת.

ישר כוח!

bottom of page