top of page

WEB 2.0 בסוכנות הביון האמריקאית

יישומי ה Web 2.0 , לרבות  הקמת רשתות חברתיות, שימוש ב - Wiki, כתיבת בלוגים, הם כבר עובדה בשטח בכל הנוגע לרשת האינטרנט היומיומית. אולם, נראה שמהפכת ה Web 2.0 לא חלחלה ברשת סוכנויות הביון האמריקאיות, אשר שיתוף מידע וידע הינו קריטי לעיסוקם המבצעי הרגיש.

המאמר, שפורסם במגזין האמריקאי  The NY Times, דן בשאלה האם כלים כגון בלוגים, Wiki ותוכנות מסרים מיידיות הם אלה שיסייעו לקהילת המודיעין למנוע את הפיגוע הגדול הבא כדוגמת ה- 11 בספטמבר.

מומלץ ומעניין.

לקישור לחץ כאן

bottom of page