top of page

הרצאות וסדנאות

כמנהלים אנחנו חותרים, בצד העשייה השוטפת, לקדם ולפתח את העובדים שלנו. הרצאות וסדנאות העשרה יכולה לפתוח להם צוהר למיומנויות המאה ה 21, ולתת לארגון עוד מנוף להצלחה. חברת ROM מספקת הרצאות במגוון נושאים לבחירתכם.

bottom of page