top of page

עבודה מרחוק

מאז פרצה הקורונה לחיינו למדנו שניתן לעבוד גם מהבית. תקשורת ותוכנה לא מספיקים כדי להבטיח שיתוף מידע וידע ששנים שיתפנו במסדרונות ובמטבחון.

ב- ROM פיתחנו כלים לסייע לארגונים לפתח מחדש את שיתוף המידע והידע כדי למנף את יכולות החברה ורווחיה.

עבודה מרחוק: עובדים רחוק מרגישים קרוב


עם התקדמות הטכנולוגיה ושינוי ה work life balance, ארגונים רבים בוחנים מתן אפשרות לעובדיהם לעבוד גם מרחוק.

עם הופעת איומים דוגמת קורונה, מגמה זו מקבלת משנה תוקף, כאשר האנשים מבקשים או נאלצים לעבוד מהבית.

אז מה צריך ארגון שרוצה לאפשר עבודה מרחוק?

  • מסמכים: לשים אותם בסביבה שיתופית; לסדר את מסמכי העבודה בדרך שיתופית, כדי שהעובדים יוכלו להתמצא בסביבה ולעשות שימוש במידע

  • זירת היוועצות: לייצר פורום שבו העובדים יוכלו להיוועץ זה בזה בשאלות מקצועיות ואחרות; לטפח את ההיוועצויות בכלים שונים שיגרמו לעובדים באמת להיות שם, ולאפשר הפקת תועלת גם לביישנים שפחות פעילים

  • הדרכות: לייצר סביבת למידה מרחוק; לשלב בה ידע שהופך להיות חלק מסביבת המסמכים הקבועה, כדי לאפשר שימוש בידע לא רק בזמן ההדרכה אלא גם בעבודה השוטפת

  • פגישות: לקיים פגישות וירטואליות; לדעת איך להתכונן לישיבות כאלו, איך לנהלן באופן אפקטיבי, מה כותבים תוך כדי ואיך משתפים ומסכמים.

הטכנולוגיות כבר קיימות בארגון שלכם (MS TEAMS, ZOOM ואחרים) או שניתן להשיג את חלקן באופן "חינמי".

השאלה היא איך מטמיעים? איך מניעים את השינוי במהירות אך בדרך נכונה שמתאימה לחברה ולעובדיה?

לעכשיו- ולא פחות, כדרך חיים המשלימה את המשרד ולוקחת אותנו קדימה לתפיסות 2025.

אנחנו כאן ונשמח לסייע.

bottom of page