top of page

שיפור שירותי דיגיטל

ככל שהטכנולוגיה מתקדמת יותר, משתמשים יודעים ורוצים אפשרות לעשות יותר פעולות בעצמם, ב- ROM פיתחנו כלים ושיטות לאפשר ללקוחות לפעול יותר בדיגיטל: לקבל מידע באתר בעצמם בלי להתקשר, לבצע פעולות ולקבל שירותים, וגם לשתף אותנו בידע ותובנות שלהם. חוסך הרבה כסף ומשפר שירות.

כי מדיה חברתית בארגונים מביאה ליותר שיתוף


מדיה חברתית (Social Media) , המוכרת גם בשם WEB2.0, משנה את דרך התנהלותנו האישית בשנים האחרונות: הרבה מאיתנו לוקחים חלק ברשתות חברתיות, ובהחלט כולנו עושים יותר שימוש במענים דיגיטליים.

אך יותר מכך- אנו פעילים יותר; אנחנו משתפים יותר; ואנו יודעים יותר.

אחד האתגרים החשובים בכל ארגון הוא לשכפל הצלחה זה לתוך הארגון.

מדובר ביותר מאופנה, ומחקרים הוכיחו כי כלי מדיה חברתית מגבירים אמון ומגבירים את רמת השיתוף.

לחברת ROM מתודולוגיות ייחודיות לניתוח צרכים המתאימים למימוש על ידי פתרונות מדיה חברתית, וליישם באופן הדרגתי את הכלים הללו, גם בארגונים מתקדמים, אך גם בארגונים שמרניים ופחות מתפתחים.


למאמרים בנושא >


לקוחות לדוגמא: טבע.

bottom of page