top of page

ירחון ROM |

מהדורה מס׳ 30

מרץ

2002

לגירסת הדפסה

2

ד"ר מוריה לוי

מאת:

פורטל ארגוני - המיתוסים

כמו בכל דבר גם סביב נושא הפורטלים נולדו מיתוסים שונים. להלן התייחסות למספר מיתוסים מקובלים: פורטל הנו פרוייקט טכנולוגי - פרוייקט הפורטל...

זמן קריאה:

דקות

3

ד"ר מוריה לוי

מאת:

ארגון תכנים

אחד המדדים להצלחת מאגרי ידע באשר הם: פורטל ארגוני, מאגר ידע ייעודי או אינטראנט, הינו מידת השימוש או אי השימוש בתוכן. בין הגורמים העיקריים...

זמן קריאה:

דקות

כתבות מקצועיות

חדשות וידיעות

ערמת עיתונים

חדשות- מרץ 2002

מחברת ועיפרון

ציטוט- Douglas Adams

bottom of page