top of page

חדשות: להלחם בפחד בעזרת ידע

פעולה פשוטה של פתיחת מכתב מצריכה פתאום התארגנות אסטרטגית בשל החשש מהדבקות באנטרקס. ברחבי העולם עולות השאלות וגובר החשש מפני החיידק, הלא ידידותי, בלשון המעטה: האנתרקס. הבהלה שנוצרה גררה אחריה הפצת ידע ממקורות שונים ובגרסאות שונות, מה שהגביר את הבלבול והפחד.

ארגון התנדבותי ייחודי הוקם והחל לסייע בהפצת ידע אמין ומדויק כיצד להאבק בהשפעות הפסיכולוגיות של הטרור ע"י מילוי החלל הריק שנוצר עקב חוסר ידע:

VOCKM – The Volunteer Organization of Certified Knowledge Memebers

הארגון מורכב מכאלפיים מתנדבים, מנהלי ידע, מומחים מובילים וספקי ידע כגון מדענים, רופאים, אנשי IT, פסיכולוגים ומתאמי משאבי אנוש. המדיום הנבחר כיעיל להפצת הידע בציבור הינו הדרכה, ייעוץ אישי והעיתונות. הארגון מתכנן לרכוש ולשתף ידע באופן גלובלי ע"י בניית מערכת ידע עולמית אניט –טרוריסטית, המעוצבת לצורך מאבק בטרור תוך הפצת ידע מקומי וגלובלי כאחד; ע"י הרצאות, עלוני מידע וה- WEB. בנוסף מטמיע הארגון תוכנית הדרכה חינם, להכשרת עובדי ידע ברמות הסמכה שונות.

לא לזה פיללנו, אך כנראה שלעולם לא ניתן לצפות את העתיד.

לפרטים נוספים על הארגון, הקליקו: http://www.vockm.org/.


פרס KMWORLD הראשון!

זוכרים שבאוגוסט הצענו לכם להתמודד על פרסי ניהול ידע בתחרות של KMWORLD? אז לא שכחנו אתכם ולהלן התוצאות:

KMREALTY – פרס זה יועד לארגון שהציג מנהיגות ביישום ניהול ידע ותהליכי ניהול ידע, תוך הצגת השגים מדידים. הזוכה בפרס זה הינו הארגון: The Office of  Special Projects, Vererns Health Administration, ארגון בריאות ממשלתי בארה"ב שהקים מרכז למידה וידע אינטרקטיביים.

עד 1997 לא היה לארגון מערכת שתאפשר ל- 219 אלף עובדיו לשתף ידע, רעיונות ו – BEST PRACTISE. תהליך הלמידה היה מייגע ולא מספק. הלקח נלמד והוקם אתר שישרת כמקום בו לכל אחד מהעובדים תהא גישה להון הידע מהקולגות שלהם. המניע לייזום הפרוייקט היה ההכרה בצורך והמוטיבציה להפוך את הארגון לארגון לומד. הרווח – חסכון בשעות עבודה רבות עקב אי המצאת הגלגל מחדש בקרב הסניפים, המרכזים, שירותי האחיות הפרטיות, שירותי הייעוץ ועוד שהארגון מורכב מהם. בהחלט הצלחה ראויה להתכבד.


KMPROMISE – פרס זה יועד לחברה בעלת טכנולוגיה מבטיחה ליישום ואינטגרציה של ניהול ידע המשולב בתהליכים העסקיים. הזוכה בקטגוריה זו היא חברת The-Brain, מפתחת המוצר Enterprise Knowledge Platform. המוצר מתמקד בתיאור הקישוריות בין פריטי הארגון: הוא מאפשר לקשר בין מקורות נתונים, הגיגים ויתר מידע המפוזרים בארגון בפלטפורמות ותצורות שונות. הוא מקבץ אותם יחד לסביבת עבודה משותפת תוך הצגת קשרי הגומלין בין אנשים, תהליכים ואינפורמציה. המוצר מצויין לסיעורי מוחות, כבסיס לדיונים וככלי לשימור מפת הידע הארגונית.

אנו מאחלים שבשנה הבאה יהיו זוכים גם משלנו...

bottom of page