top of page

חדשות יוני 2020

1. ימי הקורונה לימדו את כולנו עד כמה שמירת מידע ושיתופו באופן סדור קריטיים לעבודה מרחוק. הארגונים מעמיקים ומחזקים את פעילויות ניהול הידע, חלק תחת פעילות ניהול ידע פורמלית, וחלק בלי לדעת שזו המשימה, אך נוגעים במהות. בימים כאלו יש לנו תפקיד כאנשי ניהול ידע, לסייע לכל מי שמסביבנו, אחים, שכנים וחברים, להטמיע שמירה ושיתוף ידע סדורים. כי בסוף היום- חשובה לנו ההצלחה של ניהול ידע, ורק אחר כך, הקישור אלינו והצלחתנו אנחנו.

2. מפגש KMI הקרוב יעסוק ב SELF SERVICE ויתקיים באופן וירטואלי.  לפרטים והרשמה ניתן לפנות לאנשים ומחשבים
03-7330733

3. כנס האיכות יהיה השנה בפורמט מצומצם. הרצאת ניהול ידע תהיה בנושא "שיתוף ידע בעולם דיגיטלי מקוון- איך מתמודדים עם איכות המידע?" פרטים על התאריך והרישום בקרוב.

4. והחודש, מוריה חצתה את רף 600 הציטוטים למחקר שלה בנושא WEB2 והקשר שלו לניהול ידע. בתחום זה, כמו גם בתחום שימור ידע knowledge retention היא החוקרת המצוטטת בעולם. גאים יחד איתה :)

bottom of page