top of page

חדשות- אוגוסט 2001

חלוקת פרסים בניהול ידע - הנה זה בא!

שני פרסי KMWorld יוצגו לראשונה בכנס KMWorld 2001 conference.

שני הפרסים: KM Reality and KM Promise אמורים לחגוג את סיפורי ההצלחה של ניהול הידע:

KM REALITY - בפרס זה יזכה ארגון בעל ראיה מציאותית חיובית על ניהול ידע. ארגון שיציג מנהיגות ביישום ניהול ידע ובהובלת תהליכים תוך אבחנה של רווח עסקי הנובע מפעילות ניהול הידע.

KM PROMISE – בפרס זה יזכה ארגון אשר הציג את הפתרון הטכנולוגי הטוב ביותר ליישום תהליכי ניהול ידע בארגון תוך השתלבות בתהליכים העסקיים הקיימים בו תוך עמידה בהבטחתו זו.

לקבלת פרטים על התנאים להגשת מועמדות:

ניתן להירשם עד ה- 17/8/01 ואם תספיקו אז יש תקווה גם לנציגות ישראלית הקליקו והרשמו:

 לקישור לחץ כאן

bottom of page