top of page

חדשות- אפריל 2001

חודש שלם מדברים בעולם ה- KM על מיזוג צפוי בין שתיים מיצרניות ה- KM היותר מכובדות:

Orbital - בין הספקים הותיקים בעולם ניהול הידע. Organik softwareמוצר הדגל של החברה מבצע פרופיליזציה אוטומטית של אנשים לתחומי התמחות ותחומי התעניינות ומאפשר על בסיס הפרופיליםניהול יישומי קהילות מומחיםשאלות ותשובות ועוד. ו -

knowledge Management Software - חברה המספקת מוצרים לפיתוח מערכות ניהול הידע המטפחות תרבות שיתוף ידע בקרב עובדים ולקוחות בארגונים.

נראה כי בסיס לשיתוף פעולה קיים אולם השבוע כל השיחות הסתיימוו...לא יהיה מיזוג. כולם ימשיכו כרגיל.

אז החדשות הן- שאין חדשות.

bottom of page