top of page

חדשות- נובמבר 2002

ניהול ידע בחברות קטנות

"חברות קטנות צריכות גם הן ניהול ידע". משפט טריוויאלי. ובכל זאתמרבית הארגונים המיישמים ניהול ידע הנםבארץ כמו בחו"לארגונים גדולים.

לאחרונהמסתמן שינוי במגמה זו.

מספר העוסקים בניהול ידעגם בארגונים קטנים יותרגדל. מספר המאמרים וה- case studies עליהם גדל. ספקים מתחילים להציע פתרונות "מותאמי לקוחות קטנים ובינוניים".

זה מתחיל כמובן ב- Microsoft שמציעה עוד ועוד COLLABORATION על ה- Office ממשיך ב- IBM שיצאה עם גרסת WEBSPHERE מותאמת לארגונים קטנים ובינוניים ומגיע אפילו עד SUSE LINUX שיצאו עם תוכנת GROUPWARE לניהול ידע.

ואל תשכחו- הפרופורציות האמריקאיות שונות משלנו: ארגונים בינוניים שם הם הגדולים שלנו...

אז יש תקווה.

bottom of page