top of page

לכידה ושימור ידע של פורשים

בתקופה זו של ניידות גדולה של עובדים והקושי במציאת תחליפים לעובדי מפתח, נושא שימור הידע של פורשים נהיה חשוב עוד יותר.

הפוסט החודשי מציג עוד זווית ראיה על נושא הלכידה ושימור הידע של עובדים הפורשים מהארגון.

 לקישור לחץ כאן

bottom of page