top of page

מנהלי ידע בעולם

אנשי ניהול ידע יקרים באשר הם,

עם כניסתה של 2022 אני מקבלת עלי את הובלת פורום KMGN לשיתופי ידע ושיתופי פעולה בין מדינות ועמותות.

ניהול ידע קיים בעולם כבר כמעט 20 שנה, ובכל זאת, הוא עדיין רחוק ואפילו מאד מהמקום הראוי לו. ידע, במאה הזו, היא אחד הנכסים המרכזיים המקדמים את העולם בכלל, והארגונים בפרט.

ניהול ידע הינו מנוע לשיפור ביצועים, ולא פחות, גם מנוע לצמיחה עסקית.

אל לנו לבוא בטענות לעולם שעוד לא עט על המציאה. האחריות היא שלנו:

להפוך את ניהול הידע לתחום קל יותר להבנה;

להגיע, למרות המורכבות לתוצרים מהירים יותר;

להציע פתרונות מתקדמים יותר, משולבי טכנולוגיה חדשנית, ולא רק;

ולהציע ערך מוסף ברור לארגונים.

המשימה לא פשוטה כלל ועיקר.

אבל למדנו, שביחד אפשר להגיע רחוק; הרבה יותר רחוק.

אז כאן אני ניצבת, וקוראת לכל איש ניהול ידע בעולם:

קראו לעמותות ולמדינות שאתם משויכים אליהם להצטרף ל KMGN.

הצטרפו לקורסים המקדמים את הדיסציפלינה.

הצטרפו לצוותי הפעולה להטמעת תקן ניהול הידע וצוותי אד-הוק נוספים המאחדים מנהלי ידע בעולם.

שתפו ברעיונות.

כי יחד נצליח.

bottom of page