top of page

סרטון- סדרה של 3 סרטונים בנושא שימור ידע של פורשים מומחים

לצפיה בסרטונים לחץ כאן


זו סדרה של 3 סרטונים בנושא שימור ידע של פורשים מומחים

תקציר של התובנות שהועלו:

·  CARLA  מ- SHELL:

  • מיפוי הצרכים מבוצע בחצי יום מרוכז בו נוכחים יחד כל השותפים

  • יש לבצע תעדוף לנושאי הידע שיתועדו. מבוצע אל מול המנהלים בארגון

  • טכניקה לשימור ותיעוד הידע- דרך mind maps למיפוי אנשים ומיפוי ידע, זה מאפשר גמישות

  • תוצרים- הוזכרו מגוון כלים. לדוגמא, ה WIKI של SHELL כאחת הפלטפורמות.

  • יש להצדיק את הפרוייקט: לחפש ניצחונות מהירים, לנסות לכמת את ערך הידע, לטפל במקומות שם ברור הערך המוסף וכו'

  • ישנו תהליך דומה מקוצר לאנשים שעוברים תפקיד

·  SHAHARUDIN מסינגפור:

שתי שאלות מרכזיות המסייעות להעמקה והפקת הידע הסמוי, כאשר אנשים משתפים ידע:

1) איך?
2) למה?


·  ARSHAD  עושים שימוש בטכניקה של Knowledge Jam  לצורך שימור הידע

bottom of page