top of page

פינת הלשון- דגלוני ידע

והפעם:
דגלוני ידע –
כאשר אנו מנהלים ידע אנו צריכים לצאת מנקודת הנחה שלעובדים אין זמן לחפש את הידע ולא תמיד הם יודעים לאיזה ידע הם זקוקים והיכן למצוא אותו. לכן עלינו לתת פתרון המשלב אלמנט של push, דחיפת הידע לעובד, בזמן הנכון ובהקשר הנכון. לפתרונות אלו המאפשרים הפצת הידע אנו קוראים דגלוני ידע.  את דגלוני הידע ניתן לשלב בכלים ותהליכי העבודה השגרתיים של העובד – לדוגמה: בתוך ה  - outlook  לשלב ידע על הלקוח מתי הכי מומלץ ליצור עמו קשר.


לפרטים נוספים ניתן לפנות לעורכי העיתון.

bottom of page