top of page

שליטה של הספקים

בשנים האחרונות אנחנו עדים לשליטה ללא עוררין של ספקים גדולים בשוק הבינה העסקית. יתר על כן- חווינו את הרכישות שביססו עוד יותר את השוק כשוק של ענקים בלבד. המוצרים הנמכרים כיום נחשבים עשירים ומגוונים, אך גם יקרים. מגמה חדשה ההולכת ומתפתחת מדברת על כניסה של start-ups לתחום, עם פתרונות פשוטים, מתאימים יותר, כך טוענים, למשתמשי קצה וארגונים קטנים. נמשיך לעקוב

  לקישור לחץ כאן

bottom of page