top of page

The Knowledge Management Advantage

אתר החודש, מכיל מידע מקיף ומגוון בנושאי ניהול ידע. האתר שהוקם ברוח שיתוף עם אחרים על מנת לעזור להם להצליח, מתיימר לעזור לארגונים המעוניינים להשיג יתרון תחרותי והכרה בינלאומית באמצעות ניהול ידע.

נחמד ומעניין.

 לקישור לחץ כאן

bottom of page