top of page
 • תמונת הסופר/תמירב בר-שדה

קבוצות מיקוד

עודכן: 18 בפבר׳

כלי מחקרי מתחום המחקר האיכותני, המבוסס על דינאמיקה קבוצתית ומאפשר, בזמן קצר יחסית, לאסוף מגוון דעות, תוך התבוננות בהתנהגות האנושית, במטרה להבין אותה. שיטה זו משלבת בין טכניקת ראיון לבין טכניקת תצפית. בקבוצת המיקוד מכנסים יחד מספר אנשים לטובת דיון קבוצתי מונחה. מהלך הדיון בקבוצה מאפשר ליחיד 'לגלות' את דפוסי ההתנהגות שלו עצמו ו'להציץ' על התנהגויות של משתתפים אחרים תוך הצפת ממדים רגשיים בהתייחסות לנושא הנחקר.

מתי נשתמש בקבוצת מיקוד?

 • כשנרצה ל"הציף" צרכים חוצי ארגון שלא נראים על פני השטח

 • כשנרצה להגיע למספר רב של אנשים בדיון ממוקד אחד

 • כאשר יש משמעות לסיעור המוחות של הקבוצה

 • כאשר מדובר בנושא מורכב, וברצוננו לגלות זוויות ראיה שונות

כדי לקיים קבוצת מיקוד חשוב שיתקיימו השלבים/תנאים הבאים:

 • ניסוח שאלת המחקר – מהי מטרת המחקר? מה יחשב להצלחה?

 • בחירה מוקפדת של המשתתפים (אוכלוסיית המחקר) - קבוצה של 7 עד 10 אנשים בעלת הרכב משתתפים התואם את ההליך הנבדק (נציגי שירות לבדיקת מערכת ניהול ידע, עובדים מרמות היררכיה שונות לבדיקת פורטל ארגוני וכו'

 • בחירת מנחה בעל ניסיון והשכלה מתאימה בהנחיית קבוצות שיאפשר דיון פתוח באווירה חיובית (יכולת תקשורת בינאישית גבוהה, פתיחות, יכולות של הקשבה וקשב ועוד)

 • כלי המאפשר תיעוד מסודר של העושר הרב של המידע המתקבל בהליך מחקרי זה (קבוצת מיקוד מייצרת הרבה מאוד 'טקסט' שצריך לקרוא ולנתח

השימוש בקבוצת מיקוד

יתרונות:

 • מספקת מידע מעבר למה שניתן לקבל מראיונות אישיים (הקבוצה שווה יותר מסך הפריטים המרכיבים אותה)

 • מאפשרות לצפות בכמות אינטראקציה גדולה אודות הנושא בפרק זמן מוגבל

חסרונות:

 • קושי להקים קבוצה מתאימה.

 • דרושה השגת תגובות מכל חברי הקבוצה (על המנחה למנוע דומיננטיות / פאסיביות יתר)

מה עושים עם כל הנתונים? לאחר הפקת הנתונים, יש לקרוא ולנתח אותם במטרה להבין את משמעותם, ולגזור מהם המלצות אופרטיביות לעתיד.

留言


bottom of page