top of page
  • תמונת הסופר/תמירב בר-שדה

תכנון חברתי משתף (Social Planning)

עודכן: 31 בינו׳

מעט מאוד תחומים בחיינו אינם דורשים תכנון מוקדם. הן בחיים הפרטיים, החברתיים והן במסגרת העבודה. תכנון הוא הדרך השיטתית והיעילה להערכת צרכים וקביעת סדרי עדיפויות, ונועד לענות על שאלות כמו מה?, כמה?, איפה?, מתי? ועל ידי מי. התנהגות חברתית לעומת זאת, אינה נשלטת על ידי שיקולים של יעילות או רציונאליות ויחד עם זאת, במקרים רבים, פעילות שכזו מצריכה תכנון מוקדם. בסביבת העבודה נמצאים לא מעט כלים הבאים לסייע לנו, גאנט פעילות, תכניות עבודה מובנות.. אך האם כלים אלו מספיקים כדי לרתום את השותפים בקלות וביעילות? האם הם מאפשרים דיון ושיתוף בידע? הצורך לקחת את מושג התכנון הפורמאלי ולשלב בתוכו אלמנטים חברתיים של שיתוף, נוצר המונח – תכנון חברתי ואנו נוסיף לו גם את המילה – משתף. המונח תכנון חברתי משמש באופן כללי לתיאור תכנון השירותים החברתיים או המאמצים לשיפור איכות החיים בקהילות. בואו נניח לרגע שמקום העבודה הוא סוג של קהילה המקיימת מפגשים חברתיים ומקדמת מטרות משותפות. בואו נראה איך תכנון חברתי משתף, משתלב במסגרת העבודה. המטרה: הקמת שולחן עבודה מקצועי שותפים: כל עובדי הארגון שלב ראשון בתהליך: איסוף המידע אם כל המידע יושב במקום אחד, זה קל. מה אם המידע מפוזר בין מספר גורמים או מערכות? אם נתייחס לבעלי הידע כאל קהילה, הרי שיש לפנינו הזדמנות לרתום אותם לפעילות ולשיתוף פעולה על ידי "תכנון חברתי". תכנון חברתי נכון יגדיר את תכנית העבודה (מטרות, יעדים, שיטות, משך הזמן, משאבים ועוד) ויסייע בקביעת דרכים לשיפור התקשורת בין חברי הקהילה על ידי:

  • איתור נקודות חוזק וחולשות

  • יוס חברי הקהילה לאיתור פתרונות

  • יצירת "מקום מפגש" לא מאיים לדיון ופתרון בעיות

  • בניית קונצנזוס בסוגיות ו / או בפעולות משותפות.

  • שמירה על תיאום, שיתוף פעולה ושיטתיות בין אגפים שונים.

מחקרים שבדקו מגמות חברתיות, ביצעו מיפוי צרכים ובחנו נושאים משתנים הרלוונטיים למגוון רחב של קהילות, העלו את הצורך להקל על תהליך התכנון. לשם כך נוצרו פתרונות טכנולוגיים שונים כגון אפליקציית MASH המאפשרת להקים, לתכנן ולנהל אירועים המערבים קהילה או קבוצה של אנשים/שותפים, בקלות וביעילות. הגדרת הפרופיל האישי היא המפתח. לכל משתמש קיימים למעשה שני פרופילים שונים אותם עליו צריך להתאים אישית: חבר ומכר. פרופיל "חבר" מיועד לאירועים בעלי אופי חברתי כמו רכיבה על אופניים בסוף השבוע או טיולים. פרופיל "מכר" מיועד לחברים לעבודה, לפעילויות עסקיות כמו צוותי חשיבה. מכאן, הדרך לתכנון, ניהול וביצוע, מהירה ופשוטה. בהצלחה! http://volunteerhalton.ca/programs/socialplanning http://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780195389678/obo-9780195389678-0123.xml http://www.mesh-app.co/


Comments


bottom of page