top of page

מנהל ידע

האדם המוביל את פעילות ניהול הידע בארגון או בתת ארגון. עשוי להוביל צוות או אך ורק לבצע את העבודה . 

 תפקידו של מנהל ידע כולל: 

  •  הובלת תהליך הגיבוש של אסטרטגיית ניהול הידע הארגונית 

  •  הקמת תשתית ניהול הידע הדיגיטלית, המתודולוגית והתרבותית 

  •  ניתוח ותעדוף של צרכים עסקיים לטובת טיפול ניהול הידע 

  • מתן פתרונות ניהול ידע לצרכים המוגדרים השונים (או הנחיית מובילי ידע כיצד לעשות זאת) 

  • משילות בשימוש במערכת ניהול הידע - חינוך והדרכת בעלי עניין כיצד לנהל או לטפל טוב יותר בידע שלהם.  

המיומנויות הנדרשות כדי להיות מנהל ידע טוב: 

  •  כישורי תקשורת 

  •  יכולות ניהול פרויקטים 

  •  אוריינטציה דיגיטלית

  •  חשיבה מערכתית 

  •  היכולת ליזום רעיונות חדשים ולדחוף אותם קדימה.

bottom of page