top of page

מנהל תוכן

אחראי על ניהול התוכן של מאגר ידע ייעודי, המשרת לקוחות, עובדים או בעלי עניין אחרים. 

תפקידים: 

  • זיהוי ידע חדש שיש לנהל, והדרך הטובה ביותר לארגן אותו במאגר הידע

  • כתיבה של תוכן חדשה, ועדכון תוכן קיים; שמירה על עדכניות

  •  סקירת תוכן חדש והבטחת איכות התוכן

  •  מדידת השימוש והאפקטיביות של מאגר הידע 

  •  במקרים מסוימים: פיתוח הנחיות לכתיבת תוכן בארגון 

  •  במקרים מסוימים: ניהול צוות עורכי תוכן

bottom of page