top of page

עוסקת בניהול הידע משנת 2001, והגיעה ל-  ROM עם ניסיון בהקמה ובאפיון מינהלות ידע, שינוי תרבותי והטמעת מערכות, ארגון ועריכת תוכן וכתיבת מערכי הדרכה.

בחברת רום, עוסקת באפיון והקמה של פורטלים ארגוניים, אתרים מקצועיים ומינהלות ידע, בפעילויות תיעוד ושימור ידע, בכתיבה ובעריכת תכנים.

מובילה מזה מספר שנים פרוייקטי ניהול ידע במגוון ארגונים, הכוללים גם הדרכה וליווי של בעלי תפקידים העוסקים בתחום ניהול הידע בארגונם.

שגית סלמון

מנהלת

bottom of page