top of page

טבע

חוויית משתמש - UX

חוויית משתמש (UX) מתמקדת בתחושותיו של המשתמש בעת שימוש במוצר או שירות.

כיום, ארגונים רבים מבינים, כי הערך למשתמש, מורכב משילוב של התועלות הפונקציונליות, המחיר וחוויית השימוש, ולכן מבינות את הצורך בהשקעה בהיבט משמעותי זה.

חברת ROM מובילה תכנון פתרונות ניהול ידע עם דגש על חוויית משתמש חיובית. אנו משלבים בין היבטים קוגנטיביים, דוגמת דרך ארגון המידע על הדף, והיבטים רגשיים ווויזואליים, דוגמת צבעים, תמונות וסמלילים, המשפיעים על התחושה של המשתמש, כמו גם על קלות הבנת המידע והשימוש בו. 

חוויית משתמש טובה תחזיר את העובד/לקוח שוב ושוב לעשות שימוש בתוכן המוצג.

bottom of page