top of page

תקן ניהול ידע

ISO- 30401

יישום תקנים בארגון הוא כלי מצוין לקידום למצויינות בתחום התקן המיושם.

ד"ר מוריה לוי, עומדת בראש צוות המומחים הבינלאומי שפיתחו את תקן ISO30401 וממשיכה לנהל ברמה בינלאומית את הפרוייקטים להמשך קידומו.

ד״ר מוריה לוי, עמדה גם בראש צוות בינלאומי של KMGN, הפורום הבינלאומי לשיתופי ידע ושיתופי פעולה בין מדינות בתחום ניהול הידע, לפיתוח ארגז כלים עשיר ליישומו של תקן זה בארגונים. 


חברת ROM מובילה פרוייקטים של ארגונים בתחום התקן ISO30401:

- לתיווך והכרת שפת ה- ISO והבנת התקן

- להערכת מצב הארגון ביחס לתקן וגיבוש תוכנית רב שנתית להתקדמות אליו

- להכנה מהירה של ארגוני ניהול ידע מצטיינים לעמידה בתקן (התעדה). 

bottom of page