top of page

AI & Big Data

ארגונים רבים מבקשים להניע תהליכי טרנספורמציה דיגיטלית, כדי לקדם את עצמם לתקופה החדשה של המהפכה ה- 5 של התעשייה. 

במסגרת תהליכים אלו, מיושמים פרוייקטי AI (בינה מלאכותית- Artificial Intelligence), פרוייקטים עם נתוני עתק (Big Data)  ושילובים שלהם. 

חברת ROM:

  • מסייעת בהובלת ויישום תהליכי טרנספורמציה דיגיטלית, תוך הוספת שני מנועי צמיחה נוספים מעבר למחשוב (Digital) ולנתונים (Data): מנועי ידע (Knowledge) ושיתופיות (Collaboration)

  • מקדמת פרוייקטי AI (בינה מלאכותית) ו Big Data (נתוני עתק) תוך הוספת הפן של ניהול הידע: בניתוח הצרכים העסקיים, בהנדסת הידע וגזירת הסוגיות העסקיות, באצירת המאגרים,  בשיפור הלמידה בעת אימון המכונה בתהליכי AAR, באיתור וטיפול בהטיות קוגניטיביות ואחרות בעת הפעלת המכונה, ועוד

  • בהדרכת ארגונים ליישום טרנספורמציות דיגיטליות.

bottom of page