top of page

ירחון ROM 

מהדורה מס׳ 133

אוקטובר

2010

לגירסת הדפסה

5

ד"ר מוריה לוי

מאת:

Storytelling in Organizations - סיכום ספר

הספר Story in Organizations, כשמפורסם ב- 2004, אך למעשה מתאר שלוש תקופות: 2001- כנס בו מתקיים מושב ובו ארבעה מרצים המדברים על...

זמן קריאה:

דקות

3

ד"ר מוריה לוי

מאת:

BI סלולארי – מציאות או בדיה?

מאת פיטר אוונס. פורסם ב- 13 באוגוסט 2010 באתר http://www.databasejournal.com האם נתוני BI עסקיים יכולים להישלח למכשיר סלולארי? האם...

זמן קריאה:

דקות

1

סיוון ערער ראובן

מאת:

פורטל חוץ ארגוני

רבות דיברנו על פורטלים ארגוניים, אנו מכירים אותם זה מכבר. אנו יודעים שהפורטלים הארגוניים משמשים פלטפורמה להצגת מידע וידע עסקי המאפשרת...

זמן קריאה:

דקות

2

נגה ציפמן

מאת:

הערך היחסי שבמתן תגמולים למומחי תוכן בעבור עבודתם: תפקידן של נורמות חברתיות לעומת נורמות שוק

הערך היחסי שבמתן תגמולים למומחי תוכן בעבור עבודתם: תפקידן של נורמות חברתיות לעומת נורמות שוק מומחי התוכן הם במקרים רבים ה"דלק" והכוח...

זמן קריאה:

דקות

11

ד"ר מוריה לוי

מאת:

הפקת לקחים בצה"ל- לעלות עוד מדרגה (פורסם בביטאון מערכות)

מבוא בשעת כתיבת שורות אלו מתחוללת לחימה בעזה. בצד הלחימה, עסוקה התקשורת בהתדיינות ובהשוואת המבצע למלחמת לבנון השנייה. המילה "לקח" חוזרת...

זמן קריאה:

דקות

4

קרן הראל

מאת:

בחן את עצמך - אבני דרך בפרויקט ניהול הידע

כשאנו מתחילים פרויקט ניהול ידע, אנו קובעים לעצמנו מטרות ויעדים, אך לעיתים במהלך הדרך, כשאנו נכנסים לשגרה, לא תמיד אנו זוכרים מדוע יצאנו...

זמן קריאה:

דקות

כתבות מקצועיות

חדשות וידיעות

חדשות ROM- אוקטובר 2010

כנסים- אירועי ניהול ידע המתקיימים בארץ ובעולם.

כמה טיפים לפני שמכניסים BI לארגון

bottom of page