top of page

ירחון ROM |

גיליון מס׳ 229

אוקטובר

2018

לגירסת הדפסה

5

ד"ר מוריה לוי

מאת:

The Lean Startup - סיכום ספר

ספר זה, The Lean Startup: How constant innovation creates radically successful businesses, נכתב בשנת 2011, על ידי Eric Ries, יזם...

זמן קריאה:

דקות

2

משכית רובינשטיין

מאת:

תגובתי

תוכן הוא כמו מים, הסביר בעבר מעצב המובייל ג'וש קלארק. אותו תוכן יכול "להימזג" למגוון של "מיכלים". לכן עלינו להפסיק לחשוב על בניית כלים...

זמן קריאה:

דקות

2

דנה נוימן רותם

מאת:

"רמזרו את הידע"

אחד האתגרים המרכזיים בניהול ידע בארגונים נובע מהעובדה הפשוטה שהתחום שלנו נוגע במגוון רחב של תהליכים ארגוניים וממשקיים וכי העבודה לעולם לא...

זמן קריאה:

דקות

2

מיכל גיל פרץ

מאת:

מנהל דיגיטל

מנהל הדיגיטל בארגון, ובלועזית CDO (Chief Digital Officer) הוא בעל התפקיד שאמון על המרת עסקים "אנלוגיים" מסורתיים לעסקים דיגיטליים, תוך...

זמן קריאה:

דקות

כתבות מקצועיות

חדשות וידיעות

חדשות אוקטובר 2018

Imperatives of digital transformation for Knowledge Management

Knowledge Management 2030

כנסים- אוקטובר 2018

bottom of page