top of page

ירחון ROM 

מהדורה מס׳ 34

יולי

2002

לגירסת הדפסה

1

ד"ר מוריה לוי

מאת:

אקולוגיה של הידע

ידע קיים במערכות אקולוגיות שבהן יש הפריה הדדית של מידע, רעיונות והשראה. הדימוי האקולוגי בא להדגיש שארגונים מתנהגים כמו מערכות אורגניות,...

זמן קריאה:

דקות

1

ד"ר מוריה לוי

מאת:

מוביל פרוייקט ניהול הידע

ארגונים רבים נדרשים לשאלה, מי יוביל את פרוייקט ניהול הידע. עולם ניהול הידע שורשיו רבים: איכות, אנשים, מחשוב, תהליכים, ארגון ותרבות. הצצה...

זמן קריאה:

דקות

2

ד"ר מוריה לוי

מאת:

מנועי חיפוש

איש חכם אחד פעם אמר: "כשם שהעיסוק בבעיית הרעב, בתחילת המאה העשרים, התחלף בעיסוק מסיבי בתזונה נכונה ודיאטות בסופה של המאה, כך בעיית חוסר...

זמן קריאה:

דקות

כתבות מקצועיות

חדשות וידיעות

ידיים אוחזות עיתון

חדשות- יולי 2002

עט מונחת על מחברת

ציטוט- ack Welchformer Chairman

bottom of page