top of page

ירחון ROM 

מהדורה מס׳ 56

מאי

2004

לגירסת הדפסה

6

סיון הלוי

מאת:

קהילות ידע ביפאן

לאחרונה נתגלגל לידי מאמר שנכתב ע"י ד"ר היידאו ימזקי מיפאן. ד"ר ימזקי הוא ציר מרכזי ומוביל של Knowledge Management Society of Japan (KNSJ)...

זמן קריאה:

דקות

2

ד"ר מוריה לוי

מאת:

מומחה תוכן

מומחה תוכן ייעודי הוא עובד שבבעלותו ידע מקצועי העונה על אחד מצרכי הידע בארגון. המומחה הייעודי משמש ציר מרכזי בכל אחד מפתרונות ניהול הידע...

זמן קריאה:

דקות

3

סיון הלוי

מאת:

כמה תובנות על תובנות

כאשר אנו בונים מאגר תובנות אנו עומדים בפני כמה יעדים ואתגרים; ראשית, אנו שואפים ליצור מאגר חי ועדכני שהידע מתווסף ומצטבר בו דרך קבע....

זמן קריאה:

דקות

4

אייל פייר

מאת:

אחזור מידע ארגוני בלחיצת כפתור

הקדמה את המשפט הבא וודאי כבר שמעת רבות: "בארגונים רבים (ובעיקר ארגונים עתירי ידע), קיימת בעיה לאפשר גישה קלה ופשוטה למידע הקיים במערכות...

זמן קריאה:

דקות

1

ד"ר מוריה לוי

מאת:

בסימן קריאה... - סיכום ספר

להלן ציטוט נחמד מתוך הספר אהבת שאול מאת אלי עמיר ע"מ 66 – 67: • שאול:"...אבל ראית פעם גנזך שכזה? תתארי לך אולם גדול שכולו ארונות של מדפי...

זמן קריאה:

דקות

כתבות מקצועיות

חדשות וידיעות

עיתון

חדשות מאי 2004

יד נוגעת בגלובוס

אתר- אתר המרכז הפניות לדוחות שונים בנושא ניהול ידע

קהל בכנס צופה במרצה

כנסים קורסים ויתר פורומים- מאי 2004

עיפרון מונח על מחברת

ציטוט- Johann Wolfgang von Goethe

bottom of page