top of page

אפריל 2020

לאור המצב בעולם, מרבית הכנסים נדחו ללא צפי בינתיים למועד חדש.

מקווים יחד איתכם לחזור לשגרה בבריאות ובמהרה.

bottom of page