top of page

אתר ניהול ידע- hkkms

והפעם: hkkms

באתר קיימת ידע מקצועית העוסקת הניהול ידעבאתר תוכלו למצוא עדכון על אירועיםלהיכנס לפורומים שוניםלהתעדכן על מאמרים ופרסומים חדשים ועל מקורות מידע ואתרים בתחום ניהול הידע.

ואתר נוסף :ec2.edu

באתר תוכלו למצוא פרסומים וכתבות מעניינות להיכרות עם עולם ניהול ידעניתוחי מקרים ושיטות לניהול ידע

צפייה מהנה!

bottom of page