top of page

חדשות- ינואר 2001

מובילי הידע הנערצים ביותר לשנת 2000:

מיהם המובילים בתחום ניהול הידע הנערצים ביותר לשנת 2000?

כ- 32 מנהלים מרחבי העולם הוכתרו כמובילי ניהול הידע לשנת 2000.

סקר שנערך ע"י

“know networks”  ו – “work frontiers international”  ,

תוכנן באופן שניתן יהיה לזהות את אותם מנהלים בכירים אשר תורמים באופן משמעותי לארגונם ולניהול הידע.

500 מנהלי בכירים מחברות עתירות הון וצוות של

CKO

.ואנשים העוסקים ביומיום בניהול ידע, נתבקשו לקבוע ולדרג מנהלים בכירים ע"פ קריטריונים לניהול ידע

הנבחרים הם מתוך מגוון חברות כגון: סיסקו מערכות, ג'נרל אלקטריק 32

IBM, ג'ונסון & גונסון, Buckman Labortories, סקנדיה, הבנק העולמי, קסרוקס ועוד.

... ואיפה ישראל? נקווה שבשנים הבאות יהיה לנו ייצוג יותר רחב בקרב הנבחרים בניהול ידע

:סיכום של המחקר ניתן לקבל בכתובת

info@knowledgebusiness.com

עוד סקופ...

,החברה הבנלאומית למחקר

,ICD

דיווחה לאחרונה על כך שאי יכולת או העדר אמצעים לניהול ידע בארגונים עלול לעלות לארגון כ – 5000$!! לעובד לשנה. עוד חושף הדו"ח ש – 7.7% מהידע הקיים בארגונים אובד בכל שנה עקב תחלופת עובדים, אי ניהול המידע,

.וצבירת ידע שאינו עדכני

תחלופת עובדים היא עסק יקר, בעיקר אם הידע הלא פורמלי שלא אינו מנוהל. בהערכה זהירה, עלות איבוד עובד הינה פי 1.5 מהמשכורת השנתית ויש אף המעריכים שהיא פי 3. לדוגמה: עבור משכורת שנתית ממוצעת

של 100000$, העלות השנתית שניתן למנוע היא עבור ארגון בעל מעל 10000 עובדים עם שיעור שחיקה של 15% היא 225$ מליון!!

מכאן שניהול הידע עשוי להיות עסק יקר, אך אי ניהול הידע עלול להיות עסק יקר הרבה יותר, משתלם הרבה פחות ובהחלט לא מחזיר את ההשקעה. נקודה למחשבה

bottom of page