top of page

מה חדש ברום? ינואר 2005

לרוב הארגונים מצטיירת ROM Knowledgeware כחברה העוסקת אך ורק בייעוץ בנושא ניהול הידע. אמנם כן, זו עיקר פעילותה, אך חברת ROM גם מפתחת מוצרים ייחודיים הקשורים לניהול ידע ומסייעים בקירוב הידע לעובד והעובד לידע. החודש, רכש Unitronics את מוצר ה- Ask-It מבית ROM Knowledgeware ואילו תע"א החלה בהטמעה רחבת היקף של מוצר ה- Tag-It של ROM שנרכש אף הוא השנה. ה- Ask-It הנו מוצר המשלב מקטעי ידע במסמכי MS Word. ה- Ask-It יודע לעבוד בסביבה של מסמכים רגילים ו/או של תבניות, והוא נותן, עבור כותרת או מחרוזות מילים מוגדרות, מקטעי טקסט רלוונטיים ועדכניים, היכולים להשתלב במסמך הנכתב. הוא שימושי למסמכים בעלי מאפיינים קבועים, דוגמת הצעת מחיר. אם קרה בארגונכם, שהעתקתם מההצעה הקודמת, אך לכן הצעתם Feature מגרסא קודמת, או שמישהו הציע תנאים עסקיים שאינם מדוייקים, או שסתם אילתרתם וקיבלתם ניסוח בינוני ליכולת יפה- הרי ש- Ask-It יכול להתאים לארגונכם.

Tag-It, לעומתו, עוסק בנושא שיתוף מסמכים. הוא מאפשר, ללא רכישת מוצר, שרת ו- DB לניהול מסמכים, ליהנות משיתוף ידע ועבודה אחידה בעת התיעוד והאחזור. הוא מאפשר לארגון להגדיר מאפיינים אחידים למסמכים, הנשמרים כחלק מהמסמך (בכל מקום בו נשמר המסמך); הוא מאפשר לאכוף עבודה לפי עצים אחידים (לפרוייקטים, ניהול מידע על לקוחות ועוד); והעיקר: הוא מאפשר לארגון להגדיר לעצמו חוקים עסקיים, המקצרים הן תהליך האפיון של המסמך הבודד (על בסיס ברירות מחדל וקשרים בין ערכי מאפיינים) וחוקים עסקיים הממליצים על מיקום השמירה בעץ על פי המאפיינים שהוצעו. בשלב מאוחר יותר, ניתן כמובן לבצע גם חיפושים, המבוססים על חיפושי מערכת ההפעלה, או כל מנוע אחר, אך משלבים בתוכם סינון לפי המאפיינים הארגוניים. כאמור; שיתוף מסמכים על הרשת, ללא צורך בכלי לניהול מסמכים.

bottom of page