top of page

Managing the Web 2.0 life cycle

כאשר יותר ויותר מידע זורם דרך אמצעי תיקשורת לא רשמיים כמו בלוגים ו-ויקי, החשיבות של שילוב כל ה"מסמכים האלקטרוניים" הללו במחזור החיים הפורמלי של הידע עולה.

נושא בעל רגישות מיוחדת הינו תיעוד הידע של מומחים לקראת פרישה.

המאמר מציג דרכים לשימור ידע של עובדים פורשים לאור מגמות התיעוד בסביבות ה web 2.0.

 לקישור לחץ כאן

bottom of page