top of page

The Business Intelligence Guide

The Business Intelligence Guide הנו פורטל מקיף ביותר היכול לסייע לכל ארגון העוסק בבינה עסקית, אם כמתחילים, ואם כוותיקים.

היתרון העיקר שבו, מעבר להיקף התכנים בהם הוא עוסק, הנו אופן ארגון המידע. להלן נושאי העל בהם ניתן להיעזר בתכניו. לכל נושא מפורטים בפורטל גם נושאי משנה:

  • אסטרטגיית בינה עסקית

  • ניהול פרויקט הבינה העסקית

  • התנעת הפעילות הארגונית

  • Case studies

  • סוגי פתרונות (Dashboard-ים, כריית נתונים וכו')

  • טכנולוגיות BI (לפי ספקים, לפי גודל הארגון, לפי סוג ההתקשרות)

  • ניהול הנתונים

  • ניהול מחסני נתונים

בהחלט שווה הצצה ואף יותר מכך:

http://thebusinessintelligenceguide.com/

bottom of page