top of page
  • תמונת הסופר/תד"ר מוריה לוי

אקולוגיה של הידע

ידע קיים במערכות אקולוגיות שבהן יש הפריה הדדית של מידע, רעיונות והשראה.

הדימוי האקולוגי בא להדגיש שארגונים מתנהגים כמו מערכות אורגניות, שככל שהשונות בהן גבוהה יותר, כך הן סתגלניות יותר ולכן גם חסונות יותר. כך נוהגת גם אקולוגיה של ידע. ההנחה היא שידע הוא דינמי, בהשתנות מתמדת ושהוא בעיקרו תוצר של פעילות חברתית שבאמצעותה אנשים, צוותים, ארגונים וקהילות מתפתחים.

השיחה היא לב ליבה של אקולוגיה של ידע בין אם היא שיחה פנים אל פנים ובין אם היא שיחה וירטואלית - באינטראנט או באינטרנט. המושג בא להזכיר שאי אפשר לנהל ידע כשם שמנהלים נכסים מוחשיים.

Комментарии


bottom of page