top of page
  • תמונת הסופר/תד"ר מוריה לוי

התאמה אישית / התאמה קבוצתית

עודכן: 1 בפבר׳ 2023

פעמים רבות בהתייחסות לפורטלים אנו נדרשים לצמד המושגים: Customization ו- Personalization. מהו צמד מושגים אלו וממה נובעת משמעותו העמוקה בהקשר הפורטלי?

נקדים ונאמר שלצערנו ישנם מספר הסברים הפוכים לאותם צמד מושגים. דהיינו מה שאנו (וכמובן נוספים) מגדירים כ- Customization מוגדר ע"י ספקי תוכנה ספורים כ- Personalization. אך אל בלבול. הבנה של מהות המושגים תקל גם לעשות בהם שימוש נבון, וגם לזהות בקלות יחסית היכן פשוט פגשתם ספק שטרום עידן הסטנדרטיזציה אימץ לו את המושגים ההפוכים.

ולעניין:

וCustomization (התאמה קבוצתית)- התאמה של הפורטל ע"י הארגון לצרכים של תתי קבוצות בו. התאמה זו נוצרת ע"י הרשאות, ע"י השקעת משאבים, בתתי פורטלים ייחודיים ו/או ע"י בניית דפים המותאמים לקבוצה באופן עריכת התכנים שבה. הדגש המרכזי הנו שההתאמה מבוצעת ע"י הארגון.

וPersonalization (התאמה אישית)- התאמה של הפורטל ע"י הפרט לצרכיו הוא. רמה זו נבנית לאחר ה- Customization מתוך סל ההרשאות תתי הפורטלים והדפים שנבנו לקבוצה, ומאפשרת לפרט:

א. מתן גוון אישי.

ב. עידון (Refining) של פורטל הקבוצה לצרכיו הוא.

במידה ותהליך ה- Customization נעשה כהלכה, רמת ה- Personalization הנדרשת נמוכה.

מדוע יכולות אלו כה חשובות?

כי הן מהוות את הבסיס לפורטל מותאם תוכן ומותאם מבנה לצרכים של כל בעל תפקיד וכל פרט בארגון. במילים אחרות, התאמה קבוצתית והתאמה אישית הנן בסיס לפורטל אפקטיבי. ובזה הלא עסקינן.


Comments


bottom of page