top of page
  • תמונת הסופר/תד"ר מוריה לוי

מטרות ניהול ידע - מבט אחר

אנו חוזרים ומדגישים כל העת, כי ניהול ידע אינו מטרה בפני עצמה, אלא אמצעי להשגת מטרות הארגון. אנו חוזרים ומזכירים כי יש להביט כל העת על המטרות שקבענו, אותם משפר ניהול הידע ולוודא שאכן אנו מקדמים מטרות אלו במידה ראויה, ולא מתבדרים לניהול ידע לשמו. רשימה קטנה של "סוגי מטרות" מסייעת להגדרת המטרות. מומלץ, להבא, כאשר ממפים נושאי ניהול ידע, ובוחנים מה ראוי לניהול, להיעזר ברשימה זו, כדי להתחדד בכיוונים הנכונים:

  1. גידול: ניהול ידע לצורך הגדלת הכנסות החברה, ע"י הוספת ערך למוצרים ושירותים שהחברה מוכרת, או ע"י יצירת שווקים חדשים, מוצרים ושירותים חדשים ואפילו צמיחה.

  2. יעילות: הקטנת הוצאות או זמן, כנובע משימוש חוזר בידע קיים, ומשיפור תהליכים הנובע מניהול הידע.

  3. לקוחות: ניהול הידע לצורך חיזוק הקשר עם הלקוחות או הגברת שביעות רצונו.

  4. עובדים: ניהול ידע לצורך שיפור שביעות רצון המשתמש, שיפור שיטות הלימוד, שיפור תהליך גיוס עובדים חדשים ושימור עובדים קיימים.

יתרה מכך. אם הגעתם למצב שבו כבר חשבתם שמצאתם את כל מוקדי הידע, ולמדתם לנהלם, עשו שוב שימוש חוזר ברשימה זו. ראו אם כל הכיוונים מוצו, ואיך ניתן לעבור לשלב הבא בניהול הידע, לאחר השלב הראשון, המזכיר כל כך את שלב "כיבוי השריפות".


Commentaires


bottom of page