top of page
  • תמונת הסופר/תטלי הלמן מור

BI חברתי

עודכן: 4 בפבר׳ 2023

לאחרונה, התחילו אתרי אינטרנט ומגזינים לפרסם מאמרים בתחום הבינה העיסקית תוך שימוש הולך וגובר במונח BI חברתי. גם חיפוש מהיר באינטרנט מעלה כי ספקים רבים החלו להציע בסל מרכולתם מוצר ששמו "BI חברתי". אם כך, מהו BI חברתי ומה מייחד אותו אל מול הבינה העסקית המוכרת לנו? הבינה העסקית המסורתית מבוססת על משיכה של נתונים מבסיסי נתונים ומערכות מחשוב ארגוניות, על מנת ליצור תמונה אינטגרטיבית ומלאה של הקורה בארגון ולאפשר קבלת החלטות מחושבת ומושכלת יותר. אך כפי שכבר ידוע מזמן וכפי שהועלה על נס אצל העוסקים בתחום ניהול הידע, התמונה לא תהיה שלמה לעולם וההחלטות הארגוניות לא תהיה מושכלות באמת, ללא שימוש והתבססות על הידע האנושי שנצבר ומעובד בראשיהם של העובדים בארגון. BI חברתי מוגדר כמערכות BI אשר משלבות, לצד אינטגרציה של מידע ונתונים מהמערכות הארגוניות, כלי web 2.0 חברתיים המאפשרים שיתוף בין העובדים: רשת חברתית המבוססת על תחום שאותו חוקרת מערכת ה- BI, בלוגים, פוסטים, תגובות, וציוצים, אשר חיים לצד הנתונים ה"יבשים" אשר מציגה מערכת ה- BI. המטרה הינה לשלב את ה"שכל הארגוני" יחד עם הבינה העסקית ולקבל תמונה רחבה יותר. לעוסקים בניהול ידע בוודאי תצוץ השאלה, מהו, אם כך ההבדל בין ניהול ידע ו-BI חברתי? זוהי אכן שאלה מתעתעת ולו רק משום שמערכות ניהול הידע הארגוניות, גם הן, חורטות על דגלן שיתופיות ואינטראקטיביות על מנת להגיע לידע הרב ביותר בקלות רבה ביותר. וגם מערכות ניהול הידע משלבות בתוכן, פעמים רבות, נתונים וידע הנשאב ממערכות ובסיסי נתונים ומציגות זה לצד זה, בינה עסקית וידע סמוי. התשובה, כנראה, טמונה במוקד, בפוקוס, של ה-BI החברתי, בעוד שבמערכות ניהול ידע עיקר הידע מבוסס על ידע שנצבר בראש של עובדים וכעת מתועד במערכת, על מסמכים, מאמרים, סיכומי ישיבות ועוד, ה- BI החברתי מבוסס ברובו המכריע על אינטגרציה והצגה של נתונים הנמשכים מהמערכות המחשוביות, והנדבך המשתף/חברתי מהווה רק נדבך נוסף. הבדל שני נעוץ בכך שבמערכות ניהול ידע, הידע זורם מכיוונים שונים, לרבות מההנהלה אל העובדים וכן ידע פורמלי רב הזורם בארגון, בBI החברתי, לעומת זאת, מדובר על שיתופיות של העובדים גרידא, ללא כל התערבות או יד מכוונת.

לסיכום, ה-BI החברתי מהווה עוד צעד מרתק בדרך שעושה עולם הBI ועולם ניהול הידע להחדרת כלי ה-Web 2.0 אל תוך העולם הפנים ארגוני. ויהיה מעניין מאד לעקוב ולראות עד כמה יחדור כלי זה אל בין כתלי הארגונים והחברות העסקיות.

Comments


bottom of page