top of page
  • תמונת הסופר/תגבי בן ציון

BI להמונים או BI לכל עובד?

עודכן: 4 בפבר׳ 2023

רבות כבר נכתב בנושא BI להמונים, למען האמת.. בעשור האחרון ה BI for the masses היה אחד מה buzz words המרכזיים בעולמות ה BI. במאמר זה איני מתכוון לחזור על אמרות העבר, אלא ברצוני להעניק פרשנות מעט אחרת. הפרשנות הנפוצה כיום הינה הנגשת המידע העסקי לשכבות השונות בארגון, יצירת מאגר רוחבי הכולל מידע מכלל היחידות, בעלי תפקידים, עדכון הנתונים בזמן אמת באופן שיאפשר להנהלה מחד ולעובדים בשטח מאידך כלי תומך לקבלת החלטות בזמן אמת. בעוד כל הנ"ל נכון בהחלט... לדעתי נדבך גדול מאוד בהפצת קונספט הBI בקרב ההמונים מעט מאבד מערכו... ואני אסביר: א. ניתן להבין, כי על הארגון לייצר בסיס נתונים וכלים תומכים על מנת שיכולת ה BI להמונים תירכש לארגון ולעובדיו – אולם לטעמי המשמעות היא הפוכה. בעולם הידע כיום יחד עם כלי ניתוח בסיסיים ביותר – כל עובד מסוגל ליצור, לתחזק, לנתח ולהפיק מסקנות אינטליגנטיות (מסקנות המבוססות על מידע אמפירי ורלוונטי לקבלת ההחלטה) ב. התפיסה הנ"ל מעט מקבעת את השימוש ב BI לעולמות האסטרטגיים או מכירות, וההיפך הוא הנכון... בכל תחום עסקי, בין אם במשאבי אנוש (לדוג' שביעות רצון עובדים), בין אם במחלקות רכש ולוגיסטיקה (לדוג' ניתוח מגמות ופילוח משאבים) ועל אחת כמה וכמה בתהליכי ארגון ושיטות, בכל נושא בו ניתן להגדיר יעדים עסקיים – ניתן לבצע מדידה אמפירית, לנתח את המגמה, להבין מה קורה בפועל (בניגוד למה שאני מאמין שקורה) ולקבל החלטות (במקביל להגדרת ה KPI, מדדי מפתח להצלחה) ג. BI אינו נחלתם הבלעדית של המערכות הגדולות, ולא חובה להקים חוות שרתים לניהול המידע – ישנם כלים מדהימים כיום (Excel למתחילים, Power pivot או Power BI למתקדמים) המאפשרים ללא ידע נרחב בנושא ליצור מערך BI מקומי מצד שני, חשוב לציין כי גם כשה BI וכליו נגישים להמונים – חשוב לעשות את זה כמו שצריך, לכן חשוב להקפיד על: א. תהליך איסוף נתונים שלם (ניתן לביצוע באופן חד פעמי או ליצור תהליך עדכון מתמשך) – חשוב לוודא כי:

  1. המידע הנאסף תומך במטרה

  2. טווחי הזמן רלוונטיים לטווח התחזית

  3. המידע נגיש ומובנה באופן הניתן לניתוח (טבלה, ערכים סדורים הניתנים לקיבוץ)

  4. בסיס הנתונים מכסה מדגם מכלל הפעילות בנושא (או את כל הפעילות במידה וניתן) ולא באופן חלקי מדי

ב. בניית מודל אנליטי - לפני שנבחן את הנתונים יש להחליט אילו מניפולציות נבצע על התוכן בכדי שנוכל להפיק ממנו תובנות ג. ניתוח, פילוח, הפקת תובנות להמשך ברגע שניצור בסיס יציב, נוכל תמיד "לזרוק" פנימה את הנתונים ולהפיק תובנות בקלות יחסית, במידה והוא נשען על המודל הנ"ל. לסיכום, BI זו לא רק סיסמא, ו BI להמונים היא לא Buzz word. כל מנהל חייב סט לכלים תומכי החלטה, וכל כלי תומך החלטה חייב להתבסס על מידע עסקי רלוונטי. BI אינו נחלתם הבלעדית של תחומי המכירות והאסטרטגיה, אלא כל יחידה, בכל מקום, תפרח באופן משמעותי ברגע שתהליכי קבלת ההחלטות יהיו מבוססי BI, ללא קשר לכלי הנבחר.

Komentáře


bottom of page