top of page
  • תמונת הסופר/תמילה פבלוק

ניהול משאבי שיווק

עודכן: 1 בפבר׳ 2023

הגדרה:

ניהול משאבי שיווק (MRM - Marketing Resource Management) היא תפיסה העוסקת בניהול קשרי השיווק, כהרחבה לתפיסה של ניהול קשרי הלקוחות.

תפיסה זו מיושמת ראשית כדרך חיים בהתייחסותנו לערוצי השיווק השונים, ולאחר מכן באה לידי ביטוי כמערכת מחשובית תומכת.

ישנן שתי מטרות עיקריות לניהול משאבי שיווק :

  1. שיפור היעילות (הפחתת עלויות) של תהליכי השיווק.

  2. שיפור האפקטיביות (שיפור ההכנסות והגדלת רווחים) של השקעות ומשאבי השיווק.

ניהול משאבי השיווק- הכלים :

  1. תכנון- מאפשר למשווק להבין את פעילויות השיווק של הפרט, את התוכניות והתזמון של כל אחת מהן. בסביבות עבודה שבהן מנהלי השיווק הינם מבוזרים, ניתן לזהות את הצורך בלוח שנה שיווקי מקיף, המשמש בין היתר, לתיאום מסרים שיווקיים המכוונים לקהל היעד של הארגון.

  2. מדידה- המדידה מאפשרת למשווק לתקצב, לממן, לנתח ולהעריך את ניצול כספי השיווק בצורה מקיפה, רלוונטית ונכונה יותר.

  3. ביצוע- מאפשר לאנשי השיווק לנהל את הפרטים והנושאים המעורבים בתהליך הפיכת הפרויקטים השיווקיים והתוכניות למציאות.

הכלים הנ"ל מסייעים למשווקים לנתח את תהליכי העבודה שלהם ולייסד סטנדרטים ואמצעי בקרה על הנעשה בתחום השיווק ויחסי הגומלין עם ספקי השירות, בין אם הם פנימיים או חיצוניים.

בעזרת החיבור בין התכנון ,הביצוע ומדידת מאמצי השיווק של החברה, MRM גורם לקבלת החלטות טובות יותר בכל הקשור להוצאות, תוך כדי הפחתת עלויות לוגיסטיות והזמן שנדרש להבאת רעיונות חדשים לשוק.

בכדי לממש את הפוטנציאל הטמון בכלים של MRMחשוב להבין כיצד הכלים יכולים להתאים לתשתית הקיימת בארגון. יש לקחת בחשבון את האינטגרציה בין הכלים של MRM, לבין הכלים השיווקיים הנוספים הקיימים בארגון, וההשלכות האפשריות מהאינטגרציה הנוצרת.

האם MRM נכון ומתאים לכל ארגון?

התשובה היא לא.

זהו פתרון הוליסטי שמתאים לחברות אשר מפעילות מסעי פרסום באמצעות ערוצים רבים, או חברות שבהן ישנן הזדמנויות לשיתופי פעולה בין צוותים שונים. ישנם ארגונים שפתרון זה אינו הכרחי, מאחר וארגונים אלה יכולים להשיג את יעדיהן באמצעות חבילות שיווק אוטומטיות, אשר מספקות פתרונות לבעיות ספציפיות, ללא השתלבות בפתרון רחב וכללי יותר.

Comments


bottom of page