top of page

ירחון ROM 

מהדורה מס׳ 55

אפריל

2004

לגירסת הדפסה

1

ד"ר מוריה לוי

מאת:

השכיח, הקריטי והדחוף - שלושה קריטריונים שימושיים

רופאה סיפרה לי פעם, כיצד היא מחליטה על טיפול בחולה, לאחר שאבחנה, על סמך הסימפטומים, את המחלות האפשריות. בבואה להחליט על המשך הטיפול, היא...

זמן קריאה:

דקות

5

סיון הלוי

מאת:

מודל שלושת הרבדים לטיפוח מומחים

למה מומחים? בספרו של פיטר מ. סנגי' "הארגון הלומד" הוא כותב: "ארגונים לומדים רק באמצעות אנשים לומדים. למידה של אנשים אינה מבטיחה למידה של...

זמן קריאה:

דקות

1

ד"ר מוריה לוי

מאת:

סיעור מוחות וירטואלי

סיעור מוחות וירטואלי (Jam Session) הוא מושג אשר הושאל מהתחום המוסיקלי. בתחום המוסיקלי זהו מפגש שבו כל המשתתפים תורמים מהידע המוסיקלי שלהם...

זמן קריאה:

דקות

כתבות מקצועיות

חדשות וידיעות

ערמת עיתונים

חדשות אפריל 2004

ילד מתסכל על גלובוס

מאמר מהעולם- Changing the rules of the game - KM past and future

קהל בכנס מוחא כפיים

כנסים קורסים ויתר פורומים- אפריל 2004

עיפרון מונח על מחברת

ציטוט- Socrates

bottom of page