top of page

ירחון ROM 

מהדורה מס׳ 87

דצמבר

2006

לגירסת הדפסה

2

עומר בן יהודה

מאת:

מסמכים לבנים מול דפים לבנים

כל מי שמשוטט מעט באתרי ניהול ידע, או מבצע חיפוש בנושאי ניהול ידע במנועי החיפוש הגדולים, בטוח נתקל פעם או פעמיים במונח White pages או...

זמן קריאה:

דקות

3

ענת קוסיאק

מאת:

חדשנות בתהליך המיפוי - כיצד נבטיח תהליך יעיל ואיכותי?

נכתב בשיתוף עם נעמה הלוי וכרמית שקד בבואנו להתניע פעילויות של ניהול ידע בארגון, עלינו לבצע מיפוי צרכים שמטרתו הגדרת סדרי עדיפויות וקביעת...

זמן קריאה:

דקות

5

ד"ר מוריה לוי

מאת:

ניסיון כמקור ללמידה והתפתחות - סיכום ספר

האסוציאציה שעולה לרובנו כאשר עוסקים בלימודים, קשורה לתקופת בית הספר, לאוניברסיטה, או לקורסים והדרכות פורמליות אחרות. אכן, חלק נכבד משנות...

זמן קריאה:

דקות

2

שלומית עמיחי

מאת:

יתרונות תרגול בזוגות במהלך הדרכה

בשונה מהרצאה, שמטרתה להעביר ידע באמצעות הצגה פרונטלית, הדרכה מבקשת להנחיל ידע או להקנות מיומנות מסוימת. אחד הכלים להשגת מטרותיה של הדרכה...

זמן קריאה:

דקות

כתבות מקצועיות

חדשות וידיעות

עיתון

חדשות ROM- דצמבר 2006

עיפרון מונח על מחברת

למידה

קהל באולם כנסים צופה במרצה

כנסים בארץ ובעולם- דצמבר 2006

bottom of page