top of page

ירחון ROM 

מהדורה מס׳ 68

מאי

2005

לגירסת הדפסה

4

עמית סטריקובסקי

מאת:

מעגלי למידה חוצי ארגון - הדובדבן שבקצפת

תהליך הפקת לקחים ארגוניים הנו חשוב ומרכזי בימינו. ואכן, ארגונים רבים מקיימים אותו במסגרת פעילויות ניהול ידע או בתחקירים פרטניים שלאחר...

זמן קריאה:

דקות

3

עומר בן יהודה

מאת:

הקמת פורטל ויציאת מצרים...

בסדר בפסח האחרון, קראה משפחתי בהגדת הפסח על בני ישראל (המסכנים...) שצעדו 40 שנה במדבר הלוהט אל הארץ המובטחת. וחשבתי לעצמי, אם הם היו...

זמן קריאה:

דקות

1

עומר בן יהודה

מאת:

עץ הידע

עץ הידע (Knowledge Tree) הוא מנגנון היררכי בו נאספים יחד פריטים בעלי מכנה משותף ונוצרים "ענפי ידע" בנושאים שונים המיוצגים ברמת ענפים, תת...

זמן קריאה:

דקות

כתבות מקצועיות

חדשות וידיעות

ערמת עיתונים

חדשות מאי 2005

אישה יושבת על ספסל אוחזת עיתון

מה חדש ברום? מאי 2005

ילד מסתכל על גלובוס

אתר- מידעון עולמי על החידושים וחדשות בתחום ניהול ידע.

קהל בכנס מוחא כפיים

כנסים קורסים ויתר פורומים- מאי 2005

עט מונח על מחברת

ציטוט- Abbott L. Lowell

bottom of page