top of page

ירחון ROM 

138 מהדורה מס׳

מרץ

2011

לגירסת הדפסה

2

מאת:

הנתיב הקריטי ב-UX

המונח נתיב קריטי בד"כ מתייחס בעולם ניהול הפרויקטים לרצף פעילויות הקשורות זו בזו, או לעיתים אף לפעילות מרכזית אחת אשר כל שינוי בתאריכים...

זמן קריאה:

דקות

2

סיוון ערער ראובן

מאת:

ניהול מסמכים בארגון קטן

חברת ROM הינה ארגון קטן המונה +20 עובדים. כחברה האמונה על מתן ייעוץ לארגונים, אנו מייצרים מסמכים רבים מסוגים שונים. המסמכים ככלל מתייחסים...

זמן קריאה:

דקות

2

נגה ציפמן

מאת:

משמעות התפקיד כגורם מקטין שחיקה בעבודת מובילי הידע

המונחים לחץ (stress) ושחיקה (Burnout) אינם זרים לעובד הידע או למנהל המלווה פרויקט ניהול ידע לאורך תקופה. העבודה, שלרוב מבוצעת בנוסף על...

זמן קריאה:

דקות

5

ד"ר מוריה לוי

מאת:

Mastering Organizational Knowledge Flow - סיכום ספר

ספר זה, Mastering Organizational Knowledge Flow: How to make knowledge sharing work נכתב ב- 2010 ע"י Frank Leistner, מוביל פעילות ניהול...

זמן קריאה:

דקות

כתבות מקצועיות

חדשות וידיעות

חדשות- מרץ 2011

כנסים- אירועי ניהול ידע המתקיימים בארץ ובעולם.

bottom of page