top of page

ירחון ROM 

מהדורה מס׳ 24

ספטמבר

2001

לגירסת הדפסה

4

ד"ר עדנה פשר

מאת:

כלכלת מתנות

מנסיוננו בניהול ידע בארגונים למדנו, שתרבות של שיתוף בידע היא תנאי הכרחי לניהול אפקטיווי של הנכס האסטרטגי הזה. בהעדרה, גם נהלים חכמים...

זמן קריאה:

דקות

2

ד"ר מוריה לוי

מאת:

עדכון תכנים

כאשר מקימים מאגר ידע, אחת הבעיות הרווחות הוא איך לדאוג לעדכניות התכנים. בשלב הקמת המאגר ובניית גרעין התוכן אמנם מתרכזם בידע שכדאי לנהלו...

זמן קריאה:

דקות

1

ד"ר מוריה לוי

מאת:

מה ההבדל בין ניהול תוכן לניהול מסמכים?

רבים מאיתנו נוטים לראות בניהול מסמכים וניהול תוכן כאילו הם שמות נרדפים לאותו הדבר. אולם למעשה מדובר בשני תחומים שונים שלהם הרבה מן...

זמן קריאה:

דקות

כתבות מקצועיות

חדשות וידיעות

אישה יושבת על ספסל אוחזת עיתון

חדשות- ספטמבר 2001

מחברת עם עפרון

ציטוט- Robert A. Heinlein

bottom of page