top of page

אתר ניהול ידע

חברת Vancouver online auction developer Demand Ventures Ltd.יצאה בספטמבר 99 לאוויר העולם עם אתר חדש http://www.Knexa.com. האתר מרכז מכירות פומביות לממכר ידע.

החברה מבססת  את הרעיון על כך שנתונים ומידע קיימים כיום בשפע, אך הפיכת אלו לידע קשה למדי. מאידך, ידע הנו בעל ערך רב, ולכן יהיה מי שמוכן לשלם על קניית הידע.

במילים אחרות  זהו אתר אינטרנט בעוסק במסחר בידע.

זהו כבר אתר שני בנושא. תחת האתר של חברת Skandia מתקיימות מכירות ידע כאלה כבר ממאי השנה.

בעבר היה קישור לאתר, אך האתר כבר לא קיים

bottom of page