top of page

הפניות וקישורים לאתרים ומאמרים ששווה לעיין בהם- אתר חברת SKA

כל חודש אנו ממליצים לכם על אתר הכולל חומרים מגוונים בנושא ניהול הידע. החודש, בחרנו להפנותכם לאתר חברת SKA המתמחה לדבריה בהפיכת ארגונים "מסורתיים" לחדשניים המפיקים ערך רב מהידע שבתוכם/

בענף library תמצאו גם ספרית מאמרים בנושא ניהול ידע

www.sveiby.com

תיהנו!

bottom of page